Privacy Statement

Hallo, welkom op onze website! Winter of Esports, een initiatief van de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Games Week, wil je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze website. Om dit te kunnen doen en je gepersonaliseerde service te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in je gedrag op onze website. Winter of Esports verzamelt daarom diverse gegevens bij het gebruik van onze website en bij het registratieproces.

Niettemin zijn je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om je bezoek aan onze website te optimaliseren. Je bent niet verplicht om informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. We leggen je hieronder zo transparant mogelijk uit hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en geven je inzicht in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek: – je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver; – je Internet Service Provider (ISP); – de duur van jouw bezoek aan de website; – het aantal keren dat je de website bezoekt; – basale domein informatie; – de pagina’s die je bezoekt; – de website die linkte naar onze website; – de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken; – informatie of je vanuit een mailing doorklikt naar de website (webbeacon); – informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Op onze website kun je ook zelf op een aantal plekken jouw persoonsgegevens achterlaten. Het betreft hier dan NAW-gegevens, telefoonnummers of emaildressen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien je jezelf wilt aanmelden voor een van de challenges, e-maillijst of een contactformulier indient.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De informatie die je aan ons verstrekt door het bezoek aan onze website gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen. Winter of Esports gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen: – voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Winter of Esports en Gemeente Rotterdam en andere opgevraagde informatie (bij akkoord van de gebruiker); – om contact met je op te nemen na feedback of een vraag over onze diensten;

– om contact met je op te nemen wanneer jij je hebt gekwalificeerd voor het evenement Gemeente Rotterdam via mail of telefonisch; – voor het monitoren van de prestaties van deze site; – voor het verbeteren van onze website en onze service; – voor het verbeteren van je ervaring op onze website; – voor interne administratie.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Het deelnemen aan minigames of challenges onder de 16 jaar, mag ook uitsluitend worden gedaan wanneer ouders of verantwoordelijken hiervoor toestemming hebben gegeven. Alvorens de deelname aan de challenges en/of minigames zal dit doormiddel van een aangevinkt vakje bevestigd moeten worden.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Winter of Esports.

Contactformulieren: 150 dagen na afhandeling van het verzoek. Bezoek website: 2 jaar na het bezoek.

Delen van jouw gegevens met derden

TransIP (webhosting) Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

ActiveCampaign (email tool) Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

LeadFamily (gamification tool)

Voor het hosten van minigames en andere gamification elementen op de website maken wij gebruik van het programma LeadFamily. LeadFamily zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden door LeadFamily beveiligd opgeslagen. LeadFamily neemt jouw privacy erg serieus en gaat daarom ook verantwoord om met de persoonsgegevens die jij achterlaat wanneer je gebruik maakt van LeadFamily.

Facebook (online advertising) Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen we relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

Externe dienstverleners Voor het toepassen van marketing technologieën werken we samen met onze digital marketing leverancier, SportsCloud. Zij hebben toegang tot de functionaliteiten van de email tool Active Campaign en tot de database hiervan. SportsCloud is enkel operationeel actief en is geen eigenaar van de database.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je het recht: a. om bij Winter of Esports je persoonsgegevens op te vragen; b. jouw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig; c. een verzoek te doen je persoonsgegevens te verwijderen; en d. een verzoek te doen je persoonsgegevens over te dragen aan een derde, door het verzenden van jouw verzoek naar: info@winterofesports.nl.

Winter of Esports reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek.

Winter of Esports kan de gegevens niet verwijderen indien Winter of Esports op grond van de Wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van Winter of Esports.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Privacy instellingen

Winter of Esports gebruikt verschillende technieken en methoden om je webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van je voorkeuren, kun je het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden je twee niveaus:

  1. Functionele website Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Een voorbeeld hiervan is analytische inzichten verzamelen via Google Analytics, waarbij het IP-adres van bezoekers volledig is geanonimiseerd en niet te herleiden is naar een persoon. Door het goedkeuren van deze cookies kun je alleen de standaard website gebruiken. Als je deze cookies niet wil goedkeuren, kun je deze uitschakelen in je browserinstellingen.
  2. Volledige website Op dit niveau sta je het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals je persoonlijke interesses toe. Deze gegevens worden gebruikt om je ervaring direct of in de toekomst op de website van Winter of Esports zo optimaal mogelijk te maken.

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken lees je in het cookiestatement.

Externe websites

Deze site bevat links naar andere websites. Winter of Esports is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Winter of Esports raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze knop te drukken word je doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook en van Twitter te bekijken.

Veilgheid

Winter of Esports treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Als er sprake is van een mogelijk lek van persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal Winter of Esports dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken via de website. Daarnaast adviseren wij je deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2020.

Contact met ons opnemen

Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je met ons contact opnemen.

Winter of Esports Torenallee 3 5617 BA Eindhoven info@winterofesports.nl