Actievoorwaarden

  Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de evenementen van de Winter of Esports. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden. Actievoorwaarden en spelregels • Deze voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle actie of aanmeldingsprocedures binnen de Winter of Esports (de “Actie”), die wordt georganiseerd door Gemeente Rotterdam., gevestigd in (3000 KS) Rotterdam aan de Halvemaanpassage 90 (“Gemeente Rotterdam”). • Deelname aan deze Actie is gratis. • Deelname vindt plaats wanneer u één van de inschrijfformulieren op de website hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. • Deelnemers aan de Actie maken kans op aanwezigheid en deelname bij een van de events van de Winter of Esports. • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. Gemeente Rotterdam heeft het recht om u om een kopie van uw geldig legitimatiebewijs te vragen. • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden van Gemeente Rotterdam (Winter of Esports). U kunt die instemming niet herroepen. • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 13 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders/verzorgers. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig door Gemeente Rotterdam en op onpartijdige wijze. • Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de Actie is deelgenomen. • Gemeente Rotterdam kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Een Playstation 5 kan pas worden weggegeven, indien beschikbaar. In overleg kan dit ook een cadeaubon worden. • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Gemeente Rotterdam voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Gemeente Rotterdam niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een emailadres heeft opgegeven en niet bereikbaar is of reageert/antwoordt, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Gemeente Rotterdam zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen. • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de beleidsbepalers van Gemeente Rotterdam. Dit besluit is bindend. • Gemeente Rotterdam handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen Gemeente Rotterdam, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. • Op de Actie is het Privacy Statement van Gemeente van toepassing zoals gepubliceerd op https://winterofesports.nl/privacy-statement/. • Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via info@winterofesports.nl.